Vymáhání pohledávek

Vysoce profesionální přístup opřený o dokonalou znalost obchodního, občanského a trestního práva. Řešíme vztah věřitel-dlužník mimosoudní i soudní cestou s odborným a profesionálním přístupem.

- Mimosoudní vymáhání
- Soudní vymáhání
- Vymáhání pohledávek exekucí
- Vymáhání pohledávek v inslovenci

Odkup pohledávek

Rychlé řešení vzniklé situace bez vaší další časové a finanční investice. Nabídneme Vám optimální kupní cenu, která odpovídá skutečné bonitě pohledávky, ta se pohybuje v rozmezí 70-85 % nominální hodnoty a je závislá na stáří pohledávky, na jejím zajištění a majetkových poměrech dlužníka.

Správa pohledávek

Zajistíme Vaše pohledávky po splatnosti dříve, než se stanou nedobytnými. Snažíme se co nejrychleji reagovat na nezaplacené dluhy, aby nevznikla situace, že věřitel bezúročně úvěruje své dlužníky a sám postrádá hotovost k podnikání, dalšímu rozvoji své společnosti či jiným finančním transakcím.

Jaké pohledávky vymáháme?

BLACK WATER & CONSELOURS, bwtrc, mimosoudní vymáhání,
        soudní vymáhání, vymáhání pohledávek exekucí, vymáhání 
        pohledávek v insolvenci

Půjčky

Faktury

Mzdy

Nájemné

Směnky

Dluhopisy

Ne všichni v reálném životě zodpovědně a včas platí za zboží a služby, které využili a ne každý řádně splácí peníze, které si půjčil. V takových případech je pak vymáhání pro věřitele jedinou šancí, jak chránit svá práva a své peníze získat zpět.

Vymáhací proces je v Česku regulován řadou právních norem od občanského soudního řádu přes exekuční řád a insolvenční zákon až po vyhlášky Ministerstva spravedlnosti. V rámci poradenství zahrnujeme řadu praktických tipů a online poradnu, na kterou je možné se obrátit s individuálními dotazy, všechny možnosti vám rádi zdarma vysvětlíme a pomůžeme vybrat vhodnou variantu řešení vaší situace.

Další služby:


BLACK WATER & CONSELOURS, bwtrc, mimosoudní vymáhání,
        soudní vymáhání, vymáhání pohledávek exekucí, vymáhání 
        pohledávek v inslovenci

Dokumenty ke stažení:

Připravujeme
Připravujeme
Připravujeme
Připravujeme
Připravujeme

Kdo je věřitel a kam směřuje naše pomoc

Vymáhání pohledávekVymáhání pohledávek pro klienty vykonáváme na základě smlouvy o inkasu dle § 2694 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Neúčtujeme náklady spojené s vymáháním pohledávek.


Naše odměna se stanovuje podle počtu předaných pohledávek, jedná-li se o právnickou či fyzickou osobu a způsobu zajištění pohledávky. Splatnost odměny je po úspěšném vymožení pohledávky.

Veškeré náklady spojené se soudním procesem si uplatníme na protistraně.


Odměna advokáta je totiž dle vyhlášky hrazena prostřednictvím náhrady nákladů právního zastoupení a platí ji dlužník. Obdržíte tedy 100 % z dlužné částky a ta se ještě navýší o naši odměnu. Je tedy na nás, abychom si ji vymohli.

Ve specifických případech (např. při nedostatku podkladů), kdy je potřeba zaplatit zálohu, se vše vždy dozvíte dopředu, jaké náklady budou případně s vymáháním spojeny. Nemůžou vás tedy překvapit žádné neočekávané poplatky.

Pohledávky:


Do 100 000 Kč / 4 - 8%

100 000 - 500 000 Kč / 3 -25%

Nad 500 000 Kč / 2 -20%

Odkup pohledávekPřímý odkup se provádí na základě smlouvy o postoupení pohledávky, dle § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Kupní cena se pohybuje v rozmezí 70-85 % nominální hodnoty a je závislá na stáří pohledávky, na jejím zajištění a majetkových poměrech dlužníka.

Zajištěním pohledávky rozumíme: Směnka, smlouva o zápůjčce, uznání závazku, faktura, soudní rozsudek atd.

 • Do pohledávky nemusíte dále investovat čas a peníze
 • Rychlé řešení vzniklé situace

Správa pohledávekZajistíme Vaše pohledávky po splatnosti dříve, než se stanou nedobytnými. Nepřijdete o ně. Nedobytnými pohledávkami se rozumí 30/60/90 dnů po splatnosti. Čím je faktura starší, tím je méně pravděpodobné, že věřitel dostane své peníze.

Snažíme se co nejrychleji reagovat na nezaplacené dluhy, aby nevznikla situace, že věřitel bezúročně úvěruje své dlužníky a sám postrádá hotovost k podnikání, dalšímu rozvoji své společnosti či jiným finančním transakcím.

Výše pohledávky / předání pohledávky (dnů po splatnosti)


Do 50 000 Kč / 0-29 - 9% / 30 -89 - 12% / 90 - 179 - 15%

50 000 - 100 000 Kč / 0-29 - 5% / 30 -89 - 10% / 90 - 179 - 12%

101 000 - 500 000 Kč / 0-29 - 3% / 30 -89 - 9% / 90 - 179 - 10%

Nad 500 000 Kč / 0-29 - 3% / 30 -89 - 6% / 90 - 179 - 8%
Pro vyhodnocení smysluplnosti žaloby či insolvenčního řízení z pohledu očekávané návratnosti zašlete předem scany dokladů, které máte k dispozici na email: info@bwtrc.com

Dokumenty pro posouzení:Jsme součástí skupiny EMCORP INVESTMENTS s.r.o., Technologická 375/3, Pustkovec, 708 00 Ostrava
Telefon:

-
Podporujeme:
Made by